twitter
rss

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR 2011 ini sebagai panduan guru-guru.  
Pihak sekolah boleh meminda tarikh yang dicadangkan mengikut takwim sekolah masing-masing.

1.   BAHASA INGGERIS TAHUN 1
:: SCHEME OF WORK YEAR 1 (SJK)
:: SCHEME OF WORK YEAR 1 (SK)

2.   BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
:: CONTOH PENULISAN RINGKASAN MENGAJAR HARIAN KSSR
:: RPT KSSR TAHUN 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SK
:: RPT BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJKC & SJKT

3.   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 1 SJKC
::  PENDIDIKAN KESIHATAN
::  PENDIDIKAN MORAL
::  PENDIDIKAN JASMANI
::  DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
::  MATEMATIK

4.   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 1 SJKT
:: PENDIDIKAN KESIHATAN
:: PENDIDIKAN MORAL
:: PENDIDIKAN JASMANI
:: MATEMATIK
:: DUNIA  SAINS DAN TEKNOLOGI
:: BAHASA TAMIL

5.   RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 1 SK
:: PENDIDIKAN KESIHATAN
:: PENDIDIKAN MORAL
:: PENDIDIKAN JASMANI
:: MUZIK
:: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
:: DUNIA SENI VISUAL 2011
:: MATEMATIK

0 comments:

Post a Comment